Login | Registriraj se

Dobrodošli

Skroman početak, kontinuiran razvoj i ulaganje u vlastiti brand su osnovne značajke dvadesetogodišnjeg rada i postojanja. Stalna suradnja sa vodećim kirurzima i ogromno iskustvo u proizvodnji instrumenata za Minimalnu Invazivnu Kirurgiju (MIK) stvorili su pouzdane i prepoznatljive instrumente. Kvalitetan servis, kratki intervali odziva, originalni rezervni dijelovi, zamjenski aparati i instrumenti sa vlastitog skladišta su još više učvrstili odličnu suradnju sa velikim brojem zdravstvenih ustanova.

Sve ovo su prepoznali i brojni vodeći svjetski proizvođači medicinske opreme te nama povjerili distribuciju i servisiranje svoje opreme.

Dozvola za promet medicinskim proizvodima:

Klasa: UP/I-530-01/08-01/14 i Ur.broj: 381-08-5856

Pročitaj više

Udruženi sadržaj
 
 
Copyright © 2010 ETS d.o.o. Sva prava pridržana.